0896 709040
 

Заря и фойерверки

Пиробатерии без разрешителни, оператор + 100 лв., за локации извън София + транспорт

1. Пиробатерия с 209 изстрела

Цена: 550 лв.

2. Цена 550 лв. - 300 изстрела

 

3. 540 лв. - 258 изстрела

 

4. 580 лв. - 242 изстрела, 4 минути

 

5. 580 лв. - 172 изстрела, продължителност 3 минути

6. 450 лв. - 209 изстрела

 

7. 450 лв. - 272 изстрела, продължителност 3 минути и 50 секунди

 

8. Заря от две мощни пиробатерии

Цена: 1160 лв.

Оператор: 100 лв

 

Пакети заря

Пакет "СТАРТ" - Само за град София!!! Получавате общо 271 изстрела! Началото на илюминациите започва с 149 изстрелова вълна от ефекти описващи следните картини в небето: червена далия с червена опашка, с множество зелени искри; сребърен дъжд с червени опашки; сменящи се сини и червени опашки с бели перлени искри; сини опашки и сини перли преливащи в сребърен дъжд; кокосов пистил с червени попови лъжички със зелена опашка; цветна палма с червена опашка; брокатена корона със сини перли и червена опашка.Следват 36 изстрела пращящи мини с червена опашка към червено магическо топче, зелена опашка към зелено магическо топче, синя опашка към синьо магическо топче, лилава опашка към лилаво магическо топче, сребриста опашка към сребристо магическо топче, златна опашка към златно магическо топче. Картината прелива в огнена магия, изразяваща се в 49 червени и зелени изстрела, разпръскващи се под формата на пистил от преследващи се червени попови лъжички на фона на сребърни кокосови палми. Финал 37 супер изстрела размер 37 мм. броят на изстрелите и времетраенето на зарята може да варират според използвания калибър пиротехника. Зарята е с продължителност 2 мин. и 30 сек. до 3мин. Цената на пакета не се променя ако местоположението отговаря на изискванията. Цената на пакета e валидна само за частни домове и включва транспорт.

Цена: 350 лв.

Пакет „МЕДИУМ" - Получавате общо 450 изстрела! Началото на илюминациите започва с вълна от редуващи се 136 изстрела пращящ дъжд от палми със сини опашки и 49 изстрела от наситени цветни божури. Илюминациите преминават в 105 изстрела сини божури със сини опашки; сребърна хризантема със сребърна опашка; кокосово дърво с пистил сребърна светкавица, следвана от синя опашка; искряща плачеща върба,червени пращящи мини с лимонена опашка към лимонен божур, розова опашка към розов божур, зелена опашка към зелено-лилав божур, синя опашка към бяло искряща синя звезда, зелена опашка към зелена искра.Картината преминава в 49 изстрелова вълна от следните ефекти: червена далия с червена опашка, с множество зелени искри; сребърен дъжд с червени опашки; сменящи се сини и червени опашки с бели перлени искри; сини опашки и сини перли преливащи в сребърен дъжд; кокосов пистил с червени попови лъжички със зелена опашка; цветна палма с червена опашка; брокатена корона със сини перли и червена опашка.Пироефектите продължават с 25 изстрела пурпурни и зелени искри, и жълти перли със звук; сребърна палма, следвана от хиляди малки хризантеми; брокатена корона със сини перли и опашка с уистлинг ефект. Следват 37 изстрела от елегантно разпръскващи се сини перли с червена опашка преминаващи в изящна брокатена корона. Ефектите преливат в огнена магия, изразяваща се в 49 червени и зелени изстрела, разпръскващи се под формата на пистил от преследващи се червени попови лъжички на фона на сребърни кокосови палми.

Цена: 600 лв.


ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАРИ / всички разрешителни са включени в цената /

Вариант 1- 1300 лв., общо 600 изстрела

Началото на илюминациите започва със запалването на 4 бр. сребърни вулкани с височина на стълба 3,5 м.; След което в небето започват да се редуват 49 изстрела от пращящи златни кокосови палми със сини опашки. Непосредствено след това небето се озарява от 36 изстрела със следните ефекти и в следната последователност: син божур със синя опашка; сребърна хризантема със сребърна опашка; кокосов пистил със сребърни искри и сини опашки; златни кокосови палми със сини опашки и краклинг ефект; върби със зелени опашки и глитеринг ефект; дъжд от палми в различни цветове. Следва поредица от 70 изстрела със следните ефекти: пращящи хризантеми със свирещи опашки; сребърни искри с опашки от кокосови пистили; пращящ дъжд от палми със сини опашки и 49 изстрела от наситени, много цветни божури. Илюминациите преминават в 200 изстрела сини божури със сини опашки; сребърна хризантема със сребърна опашка; кокосово дърво с пистил сребърна светкавица, следвана от синя опашка; искряща плачеща върба със зелена опашка и 49 изстрела огнена магия от кокосови палми с пистили от червени попови лъжички. Всички описани до момента ефекти се изпълняват в съчетание с 136 професионални звездни изстрели със следните редуващи се ефекти: Син божур, Брокатена корона със сребърен пистил, Пращяща палма със сребърни опашки, Синя кокосова палма, Цветна мина с краклинг ефект, Краклинг пистил с червена мина, Сребърни пчели, Червени и зелени краклинг звезди, Оранжев божур, Сребърна до жълта вълна, Диадема от хризантеми от пурпурно към червено, Многоцветен божур с краклинг, Сребърна хризантема към зелена, Златни към червени искри, Глитеринг крозет с мина ефект, Пурпурни хризантеми със сребърен пистил, Пурпурен божур, Червен към жълт към сребърен божур със син краклинг пистил, Златен към червен глитеринг, Цветна пурпурна вълна към червена, Кулминацията на ефектите са 7 броя професионални звездни изстрела във формата на брокатена корона. Пироефектите ще бъдат изпълнени на три нива:

  • Първото ниво включва наземни ефекти.
  • Второто ниво включва изстрели до 50 м височина.
  • Третото ниво включва изстрели до 200 м височина.

Стойността на зарята е 1300лв, като за достигане на пълен ефект на насищане е препоръчителна продължителност от около 3.5-4 мин. В стойността всички предложени варианти са включени всички разходи по изпълнение на пиротехническите илюминации. Всяка посочена от мен продължителност на вариант за заря е само ориентировъчна и е базирана на максимално насищане на ефектите.Това разбира се, би могло да търпи корекции в зависимост от конкретните желения на клиентите.Опитът ни показва,че оптималната продължителност за една красива,наситена заря е 3-4 мин.Обикновено коментарите след 3-4 мин. заря е, че е продължила 15-20мин. Всички предложени варианти са с включени в тях различни като ефекти и размери пиротехнически изделия - професионален клас.Височините на изстрелите,както и диаметъра на тяхното разпръскване е различен,което дава възможност за раздвижена и цветна картина. В случай, че възникнат някакви въпроси от Ваша страна, моля не се колебайте да ни потърсите по всяко време.

Удоволствие за нас е да се погрижим за доброто настроение и горещите емоции на Вашите гости.

 

Вариант 2 - 2000 лв.

Началото на илюминациите е със сини опашки и краклинг ефект; върби със зелени опашки и глитеринг ефект; дъжд от палми в различни цветове.

Тази картина се съчетава с 100 зет-образни изстрела от червени опашки, преливащи се в червени перли с бели искри. Зарята продължава с 36 изстрела в следната последователност: кокосова палма, преливаща от сребърно към червено, с червена опашка; златна вълна разливаща се към зелено и червено със зелена опашка; бели перлени искри със синя опашка; червена опашка, пръсваща се в червена далия с бели искри; червени далии, съчетани със сребърен дъжд и зелени опашки. На фона на предходната картина се излива сребърна стихия от кокосови пистили със сребърен блясък. Следва поредица от 70 изстрела със следните ефекти: пращящи хризантеми със свирещи опашки; сребърни искри с опашки от кокосови пистили; пращящ дъжд от палми със сини опашки и 49 изстрела от наситени, много цветни божури. Илюминациите преминават в 100 изстрела сини божури със сини опашки; сребърна хризантема със сребърна опашка; кокосово дърво с пистил сребърна светкавица, следвана от синя опашка; искряща плачеща върба със зелена опашка и 49 изстрела огнена магия от кокосови палми с пистили от червени попови лъжички. За насищане на картината ефектите преминават в 25 изстрела от магически топки с червени магически опашки; зелени опашки към магически топки от зелени перли; зелени опашки, преливащи в зелени искри. Зарята продължава със 100 изстрелова зет-образна поредица от червени опашки, превръщащи се в чеврени далии със зелени искри и сребърен дъжд с червени опашки и за достигане на кулминацията от 100 изстрела вълни от кокосово дърво; сребърна риба със сребърна опашка, със син пистил; цветен дъжд от палми; кокосова палма с пистил попови лъжички; кокосова палма с пистил драконово яйце със златна опашка. Всички описани до момента ефекти се изпълняват в съчетание с 115 професионални звездни изстрели със следните редуващи се ефекти: Син божур, Брокатена корона със сребърен пистил, Пращяща палма със сребърни опашки, Синя кокосова палма, Цветна мина с краклинг ефект, Краклинг пистил с червена мина, Сребърни пчели, Червени и зелени краклинг звезди, Сребърна до жълта вълна, Диадема от хризантеми от пурпурно към червено, Сребърна хризантема към зелена, Глитеринг крозет с мина ефект, Пурпурни хризантеми със сребърен пистил, Червен към жълт към сребърен божур със син краклинг пистил; За достигане на кулминацията при илюминациите се включват 10 топовни изстрела със следните ефекти: Златна вълна към сребърна стихия, Водопад в небето, Зелена до краклинг върба, Спининг цветен пръстен с пистил от червени искри, Лимонов кокопистил, Двойна краклинг хризантема, Брокатена корона с малки цветя, Зелена хризантема с червен пистил, Далия с краклинг пистил, Жълт божур с пистил от златни искри Пироефектите ще бъдат изпълнени на няколко нива: до 40 м. височина до 70 м. височина до 300 м височина.

Нашата препоръка е за продължителност 5 мин. При ваше желание интензитетът и/или броят на изстрелите биха могли да се променят.

 

ПАКЕТ „VIP" - 6000 лв.

Начало:300 изстрела сребърни цветя с опашки с ефектен свирещ звук и 148 изстрела червена опашка към червена перла с бяла искра, зелена опашка към зелено, жълта сребърна опашка към синя перла+ зелена искра, синя опашка към златна искра,червена опашка към червена вълна ,зелена опашка към зелена искра; червена опашка към червен божур, зелена опашка към зелена+бяла искра, сребърна опашка към син божур ,зелена опашка към зелена искра +краклинг ;средни 3 реда:червена опашка към червен кокос,зелена опашка към синя перла, зелени падащи листа, зелена опашка към зелен кокос ,червена опашка към синя перла и червени падащи листа;сребърна опашка към титаниум салют. Следват 67 изстрела продължителен дъжд с перлена опашка;червена опашка към червен кокос ,зелена опашка към зелен кокос,сребърна опашка към сребърен кокос, червена опашка към брокатена корона към червено, зелена опашка към брокатена корона към зелено,синя опашка към брокатена корона към синьо; сребърна искряща опашка към хризантема + червено,сребърна искряща опашка към хризантема+зелено,сребърна искряща опашка към хризантема+синьо,повторение; перлена опашка към червено+продължителен дъжд, перлена опашка към зелено+продължителен дъжд,перлена опашка към синьо+продължителен дъжд, перлена опашка към продължителен дъжд; краклинг букет към брокатена корона към микс червено,зелено ,синьо; сребърен краклинг букет от хризантеми към сребърна искряща върба. След тях последователно изстрелване на 49 изстрела ефектно пращяща златна кокосова палма със синя опашка и 49 изстрела кокосови палми с пистили червени попови лъжички.Всички тези 98 изстрела са на фона на 250 изстрела ветрилообразна брокатена корона. 100 изстрела интензивно насищане с бели искрящи палми и присветкащи сребристи звезди. 100 изстрела ефект-хризантеми с ярки различни цветове - червени,зелени,сини,лилави,жълти и сребърни. 138 изстрела - миксирани ефекти - в началото сребристи опашки,последвани от множество цветни хризантеми и божури. 150 изстрела - много интензивни миксирани ефекти,изстрелвани със скорост 4изстрела в секунда. Следват 100 изстрела,калибър 2" червени,зелени и сини брокатени корони,последвани от ефект "драконова опашка",подобен на кълбовидна мълния,изстреляни на фона на 20 залпа по 10 ветрилообразни изстрела сребърна вихрушка със зелени оттенъци. За насищане на картината и постигане на максимален интензитет,едновременно с изстрелването на изстрелите 2",започва изстрелване на 20броя +15 броя звездни топки калибър 3" различни ефекти: червена кокосова палма, розетка от червени кокосови палми ,червена хризантема, червен до син божур, червен до сребърен божур ,червен до сребърен блясък, златни до червени искри, брокатена корона с искрящ пистил, червено кокосова палма, синя кокосова палма, сребърна към жълта вълна, сребърна към синя вълна. След тях градацията продължава към 50 изстрела звездни топки 5",различни ефекти: червено искрящ до син божур, зелен към пращящ божур, червен божур със сребърен пращящ пистил, червен божур, син божур, червени до зелени пращящи звезди, цветен божур, брокатена корона, сребърни до жълти вълни, цветни вълни от виолетово до червено, диадема от хризантеми до виолетово червено, зелена вълна, много цветен божур с пръщене, сребърна до зелена хризантема. Следват 30 изстрела звездни топки 6" с ефекти: червена розетка, блестящ кокосов орех, сребърна корона с червени звезди, пурпурна хризантема със сребърен пистил, двуцветна хризантема с червен пистил, божур със сменящи се два цвята, със сребърен пистил. Следват 5 звездни топки 8" с ефекти:, пурпурна хризантема със сребърен пистил, червен божур с кокосов пистил, син божур с кокосов пистил. За грандиозен финал на зарята ще бъдат използвани професионални снаряди с ефекти - златен паяк и брокатена корона с продължително пропадане.

Продължителността на зарята е около 10 мин.при заложен среден интензитет 3 изстрела в секунда. При ваше желание интензитетът би могъл да бъде променен. Нашето мнение е ,че минималният интензитет е около 1 ½ изстрела в секунда,a препоръчителният максимален е около 3 ½ изстрела в секунда.

Продължителността на зарята зависи от средния интензитет на изстрелите - той съответно може да бъде контролиран,тъй като работим с професионални системи за задействане на пиротехника,т.е. продължителността и интензитета могат да бъдат договорени допълнително,в зависимост от Вашите предпочитания и сценария за протичане на събитието.

За повече информация за цени и дали мястото отговаря на изискванията, моля потърсете ни на 0896 70 90 40!

Забележка:

В стойността на зарята са включени:

  1. Предварителен оглед на място и консултация с ръководител специални взривни работи;
  2. Изготвяне на индивидуален проект за всеки наш клиент, копето гарантира уникалността на всеки Ваш празник;
  3. Стойността на пиротехническите изделия
  4. Техническите консумативи - ел. пирозапалки,фитили и др.
  5. Специализиран транспорт
  6. Изпълнението на зарята от професионален персонал
  7. Държавните и административни такси, свързани с пренасянето и употребата на взривни вещества и увеселителна пиротехника:

- Разрешително от съответната община;- Разрешително от НСО; - Разрешение от Главна Инспекция по Труда; - Разрешение от РВД за използване на въздушно пространство; - Разрешение за пренасяне на взривни материали от съответното РПУ на чиято територия ще се извършват взривните дейности; - Уведомително писмо (разрешение) ДНСП; - Пожарна;

Агенция Партисървиз.БГ България ЕООД работи с лицензирана компания, която използва професионални пиротехнически изделия, произведени съобразно световните стандарти за качество и безопасност и придружени от Сертификати за качество и произход, издадени от техните произведители – водещи компании в дизайна и производството на фойерверки.