0896 709040
 

Ветроход

Ветроходът е тримачтова баркентина с дължина 54м и капацитет до 120 места. Максималният брой гости, който корабът може да приеме е 100 души.

Кетъринг се осигурява по желание на клиента с предварително уточнени меню и цена.

Галерия