0896 709040
 

Създайте своята еко пътека

Подготовка и изграждане на Еко пътека: маркировка, монтиране на пейки, мостчета, парапети, стълбички, информационни насочващи табелки, монтиране карта на местността.

Разделяне на два отбора. Концептуалната същност на проекта е да подготвят, измислят и изградят сами етапите по изграждането на еко-пътека. Всеки екип ще отговаря за различен елемент от идейния проект.
Подготовка на цялостна концепция и координация.

Идейният проект, същността и начинът на организиране на играта имат пряка връзка с резултатите и целите на мероприятие като цяло, а именно сплотяване на колектива, и още:
 - Подобряване на комуникацията
 - Споделяне и изграждане на доверие
 - Ефективна работа в екип и приобщаване на нови членове
 - Взимане на решения в екип и постигане на резултати
 - Забавно и приятно изкарване на всички участници по време на мероприятието

Галерия